Tietoa hankkeesta

Terveyttä Yhdessä -hanke

yhteistyon-narut

Terveyttä Yhdessä -hankkeen tarkoituksena on edistää Savonlinnan seudun työikäisten ja ikäihmisten mahdollisuuksia omasta terveydestä huolehtimiseen ja sairauksien ehkäisemiseen. Hanke järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia terveyden edistämiseen liittyen ja ylläpitää terveysneuvontapistettä Savonlinnan keskustassa. Hankkeen tapahtumat ja terveysneuvontapisteen palvelut ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Hankkeessa keskitytään terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen asiakaslähtöisesti yhteistyössä potilasjärjestöjen ja terveyspalvelujen kanssa. Ihmisten ikääntyminen ja vapaaehtoistyön hiipuminen ovat lisänneet haasteita potilasjärjestötyölle.

Terveyttä Yhdessä -hankkeen päätoteuttajina toimivat Savonlinnan Seudun Hengitysyhdistys ry, Savonlinnan Seudun Reumayhdistys ry, Savonlinnan Seudun Invalidit ry ja Savonlinnan Sydänyhdistys ry. Hankkeen rahoittajana toimii Savonlinnan Kansanterveyssäätiö.

Virallinen nimi on Terve ja hyvinvoiva Savonlinna -hanke.

Hankkeen tavoitteet

2015-2017

Terveysneuvontapiste Pisara

Terveysneuvontapiste Pisarassa  sairaanhoitaja suorittaa terveysmittauksia (verenpaine, verensokeri, hemoglobiini,kolesterolimittaukset, pef- ja pikaspirometriamittaukset, sekä painon seuranta). Pisarassa annetaan myös ohjausta ja neuvontaa terveysasioissa, sekä järjestetään yhteistyötahojen kanssa erilaisia teema- ja tietoisku päiviä.

Yhteistyön kehittäminen

Toimimme yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa ja kehitämme toimintaa, jossa pääpainona on terveyden edistäminen.

Matalan kynnyksen toimintamuotojen kehittäminen

Järjestämme  vertaistukikoulutusta  ja kehitämme vertaistukitoimintaa.

Hankkeen ohjausryhmä

Edustus jokaisesta hallinoivasta yhdistyksestä.

Sisko Pakarinen (pj.) Savonlinnan Seudun Hengitysyhdistys ry,  p. 050-3682338, sisko.pakarinen@hotmail.fi

Erja Liiri (siht.) Savonlinnan Sydänyhdistys ry, p. 050-5679684, erja.liiri@mediatili.com

Helga Reinikainen (jäsen) Savonlinnan Seudun Reumayhdistys ry, p. 050-4637327

Eino Muhonen (jäsen) Savonlinnan Seudun Invalidit ry, p. 050-5142644, eino.muhonen@hotmail.com

Sinikka Sikanen (jäsen) Savonlinnan Seudun Reumayhdistys ry, p. 044-3098598, paulasinikka@gmail.com

Arja Saarikoski (jäsen) Savonlinnan Sydänyhdistys ry, p. 044-26402450

Ritva Naukkarinen (jäsen) Savonlinnan Sydänyhdistys ry, p. 050-3416512, ritva.naukkarinen@gmail.com

Martti Kettunen (jäsen) Savonlinnan Seudun Hengitysyhdistys ry, p. 0500-678413, marttikettunen@suomi24.fi

Hankkeen rahoittaja